Nasz Obwód - Slonka Lubań

Koło Łowieckie
"Słonka" w Lubaniu
Koło Łowiecke "SŁONKA"
Przejdź do treści

Łowisko

Obwód łowiecki nr 176 ma powierzchnię  4894 ha, z czego niemal 1125 ha stanowią lasy. Obwód zlokalizowany jest  pomiędzy miejscowościami Lubań Śląski na południu i Nowogrodziec na północy, na terenie trzech nadleśnictw tj. Pieńsk,  Lwówek Śląski oraz Świeradów. Niemal przez środek obwodu przepływa rzeka Kwisa dzieląc go na część wschodnią z uroczyskami Nawojów Łużycki i Gierałtów oraz wschodnią z uroczyskami Uniegoszcz, Mściszów, Milików, Radostów i Nawojów Śląski. Dominującą w łowisku zwierzyną są sarny i dziki. Obok nich  spotkać możemy  coraz liczniejsze ostatnio jelenie. Zwierzynę drobną reprezentują lisy, borsuki, kuny leśne i domowe, zające, kuropatwy, bażanty, słonki i kilka gatunków kaczek.  Z uwagi na fakt, że stany liczebne zajęcy i  kuropatw  podobnie jak  w wielu innych obwodach  są bardzo niskie gatunki te nie  stanowią  obiektu polowań, lecz wyłącznie ochrony. Niestety w ostatnich kilku latach coraz liczniej zaczynają  pojawiać się na terenie naszego obwodu gatunki obce. Są to  głównie  szopy pracze, jenoty i norki amerykańskie.  Czynione przez nie straty wśród zwierzyny drobnej (nie tylko łownej) są coraz dotkliwsze.

Obwody - "Słonka" Lubań

Mapka obwodów
Wróć do spisu treści