Kalendarz Polowań - Slonka Lubań

Koło Łowieckie
"Słonka" w Lubaniu
Koło Łowiecke "SŁONKA"
Przejdź do treści

Kalendarz Polowań na zwierzynę łowną

1) Jelenie szlachetne:
a) byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta - od dnia 1 września do końca lutego;

2) Jelenie sika (byki, łanie i cielęta)
- od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

3) Daniele:
a) byki - od dnia 1 września do końca lutego,
b) łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,
c) cielęta - od dnia 1 września do końca lutego;

4) Sarny:
a) kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b) kozy i koźlęta - od dnia 1 października
do dnia 15 stycznia;

5) Dziki - przez cały rok;

6) Muflony:
a) tryki - od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta - od dnia 1 października
do dnia 15 stycznia;

7) Borsuki
- od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec
lub cietrzew - przez cały rok;

8) Tchórze i kuny (leśne i domowe)
- od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec
lub cietrzew - przez cały rok;

9) Lisy
- od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec
lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;

10) Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
- przez cały rok;

11) Piżmaki
- od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;


12) Zające szaraki i dzikie króliki
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;

13) Bażanty:
a) koguty - od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

14) Kuropatwy
- od dnia 11 września do dnia 21 października,
a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;

15) Krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
- od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

16) Gęsi:
a) zbożowe i białoczelne
- od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,
b) gęgawy
- od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;

17) Łyski
- od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

18) Gołębie grzywacze
- od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

19) Słonki
- od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;

20) Jarząbki
- od dnia 1 września do dnia 30 listopada;

21) Szakale złociste
- od dnia 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec
lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.

Dodatkowe informacje
• Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
• Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
• Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach
o dniach wolnych od pracy oraz soboty.
• Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

Wróć do spisu treści