Slonka Lubań

Koło Łowieckie
"Słonka" w Lubaniu
Koło Łowiecke "SŁONKA"
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie szkody w uprawach  


Koło Łowieckie "Słonka" w Lubaniu.  Rok założenia: 1946 , założyciele: A. Bułhak, E. Godlewski, E. Grochal, Z. Kisielewicz

Historia Koła

Koło założono 27 listopada 1946 roku. Początkowo prowadziło gospodarkę łowiecką na terenie obwodów zlokalizowanych pomiędzy Lubaniem a Zawidowem. Dominowała w nich zwierzyna drobna: zając, kuropatwa, bażant. Zwierzyny grubej było niewiele. W 1959 roku nastąpił podział koła i wyodrębniło się z niego Koło Łowieckie „Gwizd” w Leśnej. Kolejny podział miał miejsce w 1983 roku, w jego wyniku koło opuściło kilkunastu myśliwych, którzy utworzyli Koło Łowieckie „Bażant” z siedzibą w Zawidowie, a w Kole Łowieckim „Słonka” pozostało 12 myśliwych.
Obecnie koło liczy  29 członków, z czego dla 27 myśliwych jest kołem macierzystym. W 2006 rokuz okazji 60 rocznicy powstania koła myśliwi na terenie swojego obwodu łowieckiego w uroczysku Radostów wybudowali stanicę myśliwską,
w której odbyły się uroczyste obchody.

Wróć do spisu treści